02-168-4923 ext 182 [email protected]

แผ่นกันความร้อน Coolmax™

Terreal CooLMax™ Premium Thermal And Acoustic Insulation System. GreenStar Eco-thinking From Terreal.

ระบบกันความร้อนและเสียง

แสงแดดที่ส่องมาที่หลังคาผ่านเข้ามาที่ใต้หลังคาและผนัง ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้น หลังคาดินเผาเมื่อทำงานควบคู่กันกับ Terreal CooLMax™ Premium จะยิ่งทำให้การระบายความร้อนภายในตัวบ้านดียิ่งขึ้น ซึ่ง Terreal CooLMax™ Premium ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ลดความร้อนในระหว่างวันเหมือนอย่างใยแก้วแต่ยังช่วยระบายความร้อนออกไปด้วยในเวลากลางคืนจึงทำให้บ้านเย็นตลอดทั้งวันและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้มากขึ้น.

ทำไมต้องแผ่นสะท้อนความร้อน?

CoolMax™ Premium ได้ผ่านมาตราฐานของ GBI( The Green Building Index) ที่ 13 คะแนน ซึ่งยังไม่มีแบรนด์ไหนสามารถที่จะผ่านมาตราฐานด้วยคะแนนระดับนี้ โดยแผ่นสะท้อนความร้อน Terreal CoolMax™ Premium ทั้งหกแบบสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่แตกต่างกันไป.

รังสีความร้อน

การถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากแหล่งความร้อนหนึ่งไปยังสารที่มีอุณภูมิต่ำกว่า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า การแผ่รังสีความร้อน.

การนำความร้อน

ความร้อนที่ไหลผ่านวัตถุและมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายเรา ซึ่งถือเป็นสื่อนำความร้อนโดยวัดได้จากค่าสภาพการนำความร้อน (ค่า K).

การพาความร้อน

คือการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากสารใดสารหนึ่ง ได้รับความร้อนแล้ว ความหนาแน่นของอนุภาคน้อยลงขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วยขณะเดียวกันส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รับความร้อนยังมีความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่า จะเคลื่อนมาแทนที่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสารนั้นได้รับความร้อนทั่วถึงกันจึงเรียกว่า การพาความร้อน.

การถ่ายเทความร้อนในระหว่างวัน

การลดความร้อนภายในที่พักอาศัยจะเป็นตัวช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงและรู้สึกสบายมากขึ้น.

การถ่ายเทรังสีความร้อนในระหว่างวันจึงมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงและการไหลเวียนอากาศภายในห้องดีขึ้นทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น.

CoolMax™ ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันรังสีความร้อนที่จะเข้าไปได้ถึง 97%.

การถ่ายเทความร้อนในเวลากลางคืน

การถ่ายเทความร้อนน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงในการลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน.

แม้ว่าพระอาทิตย์จะตกแล้ว แต่รังสีความร้อนก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ สิ่งที่จะช่วยได้คือต้องหาตัวช่วยที่ทำให้รังสีความร้อนนี่สลายไป.

ฉนวนกันความร้อนจากใยหินและใยแก้วจะเก็บกักควมร้อนและปล่อยความร้อนออกมาตอนกลางคืนทำให้บ้านมีอุณหภูมิสูงขึ้น.

สำหรับบ้านหรืออาคารที่ไม่สูงมากหนัก ระบบหลังคาก็สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า 50% แล้ว.

แสงแดดทำให้โครงสร้างหลังคามีความร้อนสูงขึ้นโดยรังสีจะผ่านไปยังพื้นที่ใต้หลังคาและแผ่ความร้อนกระจายมากขึ้น จึงส่งผลกระทบทำให้อุณหภูมิใต้หลังคาและเพดานที่สูงขึ้น ในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย ความร้อนภายในตัวบ้าน 75% เกิดมาจากหลังคา 93% ของความร้อนถูกส่งผ่านมาจากรังสีความร้อน ดังนั้นหลังคาเย็นที่เกิดมาจากการเลือกหลังคาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีขึ้นอย่างเช่นหลังคาดินเผาและติดตั้งควบคู่กับแผ่นสะท้อนความร้อนก็จะช่วยลดอุณหภูมิและทำให้บ้านเย็นขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งก็จะช่วยให้เราลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงานและทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

ขั้นตอนการทำงาน?

  • • สิ่งที่ช่วยกั้นความร้อนได้ดีนอกจากทองคำแล้วก็คืออลูมิเนียมที่ส่วนช่วยบล็อครังสี นั่นหมายความว่าแต่ละชั้นของอลูมิเนียมสามารถช่วยสะท้อนความร้อนได้ถึง 95% และช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) ได้ 5%.
  • • CoolMax™ ผลิตจากอลูมิเนียมซ้อนทับกัน สำหรับ CoolMax™ Premium, CoolMax™ Premium Super, CoolMax™ Premium Multi เราใช้อลูมิเนียม 2 ชั้น และ สำหรับ CoolMax™ Premium Advance เราใช้ถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นของอลูมิเนียมสามารถช่วยกันความร้อยได้ถึง 95%.
  • • ช่องว่างของฟองอากาศด้านในเป็นตัวช่วยให้เกิดการนำพาความร้อนที่ต่ำ (K conductivity) โดยเป็นตัวกันความร้อนในระหว่างวันแต่ไม่ปิดกันการถ่ายเทความร้อนในตอนกลางคืน.
  • มีชั้นของ XPE เป็นโฟมที่ป้องการการลามไฟ/ Polyster wools ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตCoolMax™ Premium Multi และในรุ่น CoolMax™ Premium Advance เราเพิ่มฉนวนกันเสียงรบกวนเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากภายในได้ถึง 85%.

ค่า ‘U’ Value และประสิทธิภาพการทำงานของ TERREAL CoolMax™ Premium ทำให้ Terreal ได้คะแนนจาก GBI (GreenBuildingIndex Sdn Bhd) คะแนน ซึ่งยังไม่มีแบรนด์ใดที่ได้รับที่คะแนนท่านี้*

ค่า U ของหลังคาตามประมวลหลักการปฏิบัติ MS 1525:2007 เป็นหลักการที่กล่าวถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ค่า U ของหลังคาเป็นตัวบ่งชี้ถึงการถ่ายเทความร้อน โดยวัดจาก W/m2K ผลลัพท์ที่มีค่า U ต่ำหมายถึงว่าเป็นหลังคาที่มีแรงต้านความร้อนได้ดี.

* subject to GreenBuildingIndex Sdn Bhd approval.

เป็นฉนวนกันเสียง

ในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย การเกิดพายุ ฝนตกหนักและเสียงฟ้าผ่าก่อให้เกิดเสียงรบกวนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ มันจะดีกว่าไหมถ้าจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดจากภายนอก ลองติดตั้ง CooLMax™ Premium Multi and CooLMax™ Premium Advance ซึ่งมี Fire retardant foam ที่มีส่วนช่วยเป็นฉนวนกันเสียงรบกวน.

ที่อยู่

Terreal Thailand Representative Office
3656/35 Green Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110.

เบอร์โทร

Tel : 02-168-4923 ext 820
Fax: 02-168-4999
Email : [email protected]

Follow Us